PITV

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2556

วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556

งานรำลึก 37 ปี การจากไปของ ดร.บุญสนอง บุณโยทยาน

ปาฐกถา "เหลียวหลัง แลหน้า ทางออก ระบบพรรคการเมืองไทย" 
โดย จาตุรนต์ ฉายแสง สถาบันศึกษาและพัฒนาประชาธิปไตย 

เสวนาวิชาการ "ว่าด้วยพรรคการเมืองในโลกประชาธิปไตย" พลวัตพรรคการเมืองในอเมริกากลาง กรณีศึกษาพรรคการเมืองในเอลซัลวาดอร์ โดย อานนท์ ชวาลาวัณย์ กลุ่มประกายไฟ 


พรรคการเมืองทางเลือกในยุโรป กรณีศึกษาพรรคการเมืองทางเลือกในเยอรมัน โดย ดร.จิตติพร ฉายแสงมงคล เเครือข่ายพลเมืองเน็ต 


พรรคฝ่ายซ้ายในอาเซี่ยน กรณีศึกษาพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายในมาเลเซีย โดย พัชณีย์ คำหนัก นักวิจัยโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย 


การกลับมาของพรรคสังคมนิยมในฝรั่งเศส โดย ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 


ดำเนินรายการโดย พิเชษฐ ยิ่งเกียรติคุณ SIAM INTELLIGENCE UNIT 


รำลึกถึงชีวิตและผลงานของ ดร.บุญสนอง บุณโยทยาน และแนะนำ WWW.doctorboonsanong.org ดร.ประแสง มงคลศิริ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 


ร่วมกันรำลึกถึง ดร.บุญสนอง บุณโยทยาน สนทนาและแลกเปลี่ยนความทรงจำโดยผู้ร่วมอุดมการณ์ จรัล ดิษฐาอภิชัย สุธรม แสงประทุม 


ณ ห้องทิวลิป โรงแรม Rama Garden ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556

พระอินทร์

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เสวนาเรื่อง นิรโทษกรรม...ทำไม? เพื่อใคร


การเสวนา เรื่อง "นิรโทษกรรม...ทำไม? เพื่อใคร" 
จัดโดย คณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบข้อเท็จจริงและติด­ตามความคืบหน้าทางคดีของผู้เสียชีวิต ในเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง

ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องรับรอง 1 - 2 อาคารรัฐสภา 2

พระอินทร์

เสรีภาพ ประชาธิปไตยกับสังคมไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน

งานศิลปะเพื่อเสรีภาพ กล่าวเปิดงานโดย รศ.ดร.กฤตยา อาจวนิจกุล และแสดงปาฐกถาโดย ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ ในหัวข้อ "เสรีภาพ ประชาธิปไตยกับสังคมไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556

พระอินทร์

พ.ร.บ.นิรโทษกรรมนำสู่ปรองดอง


ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย อ.โคทม อารียา ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี 
วัฒนา เมืองสุข รองประธานกรรมาธิการปรองดองฯ 
คารม พลพรกลาง ทนายความกลุ่มคนเสื้อแดง 
พล.ต.อ.อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช อดีตรอง ผบ.ตร. ฐานะตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบภาครัฐ 
สุชาติ ศรีสังข์ ตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มเสื้อเหลือง 
ดำเนินรายการโดย ศุภชัย ใจสมุทร รองเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย

จัดโดย พรรคภูมิใจไทย วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ที่ทำการพรรคภูมิใจไทย

พระอินทร์

เสวนา ม.112 กรณีสมยศ พฤกษาเกษมสุข " การเมือง ความยุติธรรม สถาบันกษัตริย์

 ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล - ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล - ประวิตร โรจนพฤกษ์ - วาด รวี - เสวนาในหัวข้อ "การเมือง ความยุติธรรม สถาบันกษัตริย์ " ดำเนินรายการโดย จอม เพชรประดับ จัดโดย กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย ร่วมกับไทยแลนด์มิลเลอร์ ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา แยกคอกวัว วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556

พระอินทร์

เสรีภาพ ความรักและการลงทัณฑ์ :จากผู้ปกครองสู่ผู้ถูกปกครอง

เสวนานิสิตนักศึกษา ว่าด้วย "เสรีภาพ ความรักและการลงทัณฑ์ :จากผู้ปกครองสู่ผู้ถูกปกครอง" จัดโดย ชมรมสนทนาภาษาสิงห์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ณ ตึก 1 คณะรฐศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

พระอินทร์